Szkoła współpracy

Idź do spisu treści

Menu główne

Pomysły

"Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"
W związku z realizacją w/w projektu zapraszamy do dyskusji na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną.
Oto lista pomysłów do realizacji wypracowana 12 czerwca 2014 r przez zespół uczniów, rodziców i nauczycieli podczas warsztatu
w ramach projektu „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”
•    Wyznaczyć miejsce w którym uczniowie mogliby oczekiwać na lekcje oraz rodzice na dzieci.
•    Wprowadzić zajęcia pozalekcyjne inne niż przedmiotowe.
•    Wprowadzić zmianę w regulaminie dotyczącą mundurków
/ jeden dzień w tygodniu bez mundurków/.
•    Przeprowadzić remont sal lekcyjnych i  poprawić wizerunek stołówki.
•    Zadbać o otoczenie szkoły / kąciki zieleni /.
•    Zakupić szafki dla uczniów.
•    Wyznaczyć  boisko dla uczniów klas I – III.
•    Organizować wspólnie z rodzicami wszystkie uroczystości
/dotyczy kl.IV – VI/.
•    Powiększyć parking przed szkołą.
•     Zorganizować  wieczory filmowe dla uczniów.
•     Zachęcić  uczniów do  jedzenia wspólnie drugiego śniadania.
•    Zorganizować w szkole kąciki zainteresowań /spotkania
z ciekawymi ludźmi np. hafciarka, kosmetyczka itp./
•    Zorganizować piknik integracyjny dla uczniów, nauczycieli
i rodziców.
•     Zakupić rowery do szkoły, umożliwić wypożyczanie ich uczniom na wycieczki szkolne.
•    Wydawać gazetkę szkolną.
•    Zorganizować dla uczniów, rodziców i nauczycieli wspólną imprezę np. mam talent, kabaret itp.
•    W czasie przerw umożliwić uczniom bezpłatny dostęp do Internetu.
•    Gabinet pielęgniarki szkolnej przenieść na parter.
•    Wyposażyć łazienki szkolne .
•    Odświeżyć księgozbiór w bibliotece szkolnej.
•    Umożliwić uczniom spędzanie przerw przy muzyce.
•    Zamontować kamery w szatniach.
•    Zamontować rolety w salach lekcyjnych.
•    Szatnie pomalować na kolorowo.
•    Skrzynkę pomysłów pozostawić na stałe.
•    Powołać zespół do spraw rozwiązywania konfliktów.
•    Organizować więcej dyskotek.
•    Wspólnie zadbać o wizerunek szkoły /R-U-N/.
Zadania, które będą realizowane w najbliższym czasie:
- konsultacje dotyczące mundurków szkolnych,
- zorganizowanie klubu filmowego dla uczniów
- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych innych
  niż przedmiotowe
Proponowane zasady współpracy /Rodzice - Uczniowie - Nauczyciele/
•    Pozwalamy wypowiadać się wszystkim /R-U-N/
•    Decyzje podejmujemy  większością głosów
•    Rozważamy wszystkie pomysły
•    Każde spotkanie dokumentujemy
•    Konsultujemy pomysły ze społecznością szkolną
•    Współpracujemy ze sobą /R-N-U/ w duchu porozumienia i tolerancji,
z poszanowaniem prawa wszystkich organów do swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji
•    Rodzice i uczniowie poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców
i samorząd uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom szkoły swoje wnioski i opinie.
•    Przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy
Które z proponowanych zasad będą przydatne w szkole, co należy zostawić, a co zmienić?
Co należy zapisać inaczej? Co należy dopisać? Co należy usunąć z zapisów?
Prosimy rodziców, uczniów o zgłaszanie pomysłów i uwag. Spisane uwagi i propozycje prosimy wrzucać do skrzynki pomysłów, która znajduje się w szkole obok pomieszczenia Pani Woźnej.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego