skrzydla

Idź do spisu treści

Menu główne

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie w roku szkolnym 2010/2011 na potrzeby projektu przeprowadzono wśród dzieci klas 0-II diagnozę uwzględniającą indywidualizację pracy z dzieckiem, zgodną z nową podstawą programową.
Na podstawie analizy dokumentów szkolnych stwierdzono, że 88 uczniów kl. 0-II posiada opinie PPP dotyczące deficytów rozwoju, wskazujących na dostosowanie wymagań do możliwości ucznia oraz 3 uczniów - orzeczenia PPP dotyczące upośledzenia umysłowego lub dysfunkcji słuchu. Na podstawie logopedycznych badań przesiewowych w klasach 0-II stwierdzono u 57 uczniów wady wymowy.  Trudności w pisaniu i czytaniu ma 102 uczniów. Problemy z umiejętnościami  matematycznymi ma 50 uczniów głównie z samodzielnym rozwiązywaniem zadań z treścią. 30 uczniów wymaga wsparcia socjoterapeutycznego i psychoedukacyjnego. Na podstawie badań lekarskich /bilans 6-7 latków/ 64 uczniów wymaga gimnastyki korekcyjnej. Większość zdiagnozowanych dzieci obarczona jest równolegle kilkoma dysfunkcjami.
W sumie projektem zostało objętych 140 uczniów klas 0-II. Ponadto na podstawie obserwacji nauczycieli na zajęciach, konkursach i rozmów z uczniami  - zdiagnozowano 48 uczniów wykazujących szczególne zainteresowania i zdolności artystyczne oraz 36 uczniów - wykazujących uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze.
Zadaniem projektu jest rozwój umysłowy ucznia, społeczny i kulturalny, poprawa w czytaniu i pisaniu, rozwiązywaniu zadań matematycznych oraz poprawa wad wymowy i postawy. Przewidywany czas realizacji projektu do 30 czerwca 2013 r. Wszystkie warsztaty i działania w projekcie są bezpłatne.
Zajęcia z dziećmi prowadzą:
- p.A.Mielewczyk – zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne
- p.M.Opar - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniui pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia artystyczne                           
- p.A.Pigońska - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościamiw czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją
- p.J.Kozłowska-Rymer - zajęcia dla dzieci  klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- p.p.D.Gibczyńska - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- p.A.Chrzczonowicz - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją
oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- p.J.Szybajło - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne
- p.R.Geras - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia artystyczne
- p.V.Ryngwelska -  zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia artystyczne
- p.K.Zblewska - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia artystyczne
- p.A.Czyżewska - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia artystyczne
- p.D.Tylingo - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
- p.L.Wiese - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo
- p.D.Kaczmarska - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo
- p.M.Świercz - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia artystyczne
- p.J.Kujawa - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo
- p.D.Pożarycka-Kałagaty - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo
- p.M.Pupel - zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo
- p.J.Hapka - zajęcia dla dzieci klas I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- p.K.Krawczyk-Pokrzywinska - zajęcia dla dzieci klas I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- p.T.Budnick - zajęcia logopedyczne dla dzieci klas I-III z zaburzeniami mowy

- p.B.Kubiak – Jażdżewska - zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne dla dzieci klas I-III
- p.B.Bodziak – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci klas I-III z wadami postawy
- p.K.Kassner - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci klas I-III z wadami postawy
           
Wszelkie informacje uzyskać można w Biurze Projektu
ul. Średnia 4a, tel. 59 83 425 66, na stronie Szkoły Podstawowej nr 1  ww.sp1.czluchow.net.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie, Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, tel. 059 83 42 291.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego