Menu:

RELIGIA

Szkolny konkurs wiedzy religijnej klas 1-3

W maju odbył się szkolny konkurs wiedzy religijnej, w którym uczestniczyło 223 uczniów klas 1-3. Celem konkursu było: pogłębienie i sprawdzenie wiadomości uczniów z dziedziny religii; zachęta do osobistej refleksji nad swoją relacją do Boga; wspomaganie zainteresowań czytelniczych.

Wyniki konkursu:

- I miejsce w kategorii klas pierwszych – Klaudia Kozłowska kl. 1c

- I miejsce w kategorii klas drugich – Antoni Dubikowski kl. 2b

- I miejsce w kategorii klas trzecich – Marta Pszczoła kl. 2a

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


KONKURS SZKOLNY "HISTORIA OBRAZU Z JASNEJ GÓRY"

21 maja odbył się szkolny konkurs o historii obrazu z Jasnej Góry. Wzięły w nim udział 43 osoby z klas 4-7. Najlepszymi , którzy zajęli 1 miejsca na poszczególnym poziomach okazali się:
1. Aleksandra Kieliszek, 4a
2. Wiktoria Chałanicz, 4e
3. Krzysztof Sowa, 5d
4. Agata Goś, 6c
5. Jakub Chajzler, 7c
6. Oliwia Dedo, 7e
7. Zuzanna Ponikowska, 7c
Gratulujemy zwycięzcom!


KONKURS SZKOLNY "HISTORIA OBRAZU Z JASNEJ GÓRY"

Zapraszamy wszystkich chetnych uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie o obrazie Matki Bożej z Jasnej Góry. Do konkursu należy przeczytać opis stąd.

Konkurs odbędzie się 21 maja o godz. 15.30 w sali 72. Zapisy u katechetów.


FINAŁ KONKURSU BIBLIJNEGO - ZWYCIĘSTWO

21 kwietnia w Chojnicach odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Braterstwo w Biblii”. Miasto Człuchów miało, aż sześciu reprezentantów. W kategorii kl. 4-6 byli to: Wiktoria Kowcun Z 6c i Krzysztof Sowa z 5d, z kl. 7: Kinga Szmelter z 7d, Katarzyna Wołujewicz z 7d oraz Jakub Chajzler z 7c. Pierwsza część konkursu składała się z części pisemnej, która wyłoniła 6 najlepszych osób z każdej kategorii do kolejnej części ustnej, w której należało odpowiadać na pytania komisji. Do części ustnej zakwalifikował się z pierwszego miejsca, bo zdobył 31 punktów Krzysztof Sowa, a po 5 minutowej prezentacji tematu: „Jak dobrze i miło gdy bracia mieszkają razem”, utrzymał to miejsce. Okazał się najlepszym w swojej kategorii i deklasował 64 uczestników konkursu całej diecezji. Laureatem konkursu został również Jakub Chajzler zdobywając 20 punktów.

Serdecznie gratulujemy!Pięć osób w finale Konkursu Biblijnego

27 lutego w Chojnicach odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Braterstwo w Biblii”. Pięć osób z naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu finałowego. Są to:

1. Krzysztof Sowa, 5d

2. Wiktoria Kowcun, 6c

3. Jakub Chajzler, 7c

4. Kinga Szmelter, 7d

5. Katarzyna Wołujewicz, 7d

Etap finałowy zostanie zorganizowany 21 kwietnia w Chojnicach.

Nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursu są: s. Kornela i Robert Kozłowski.

Gratulujemy!


IX Konkurs Biblijny WT UMK i Dzieła Biblijnego

"Braterstwo w Biblii"

7 grudnia odbył sie etap szkolny Konkursu Biblijnego "Braterstwo w Biblii".  Najlepsi uczestnicy zostali wyłonieni po teście sprawdzającym z różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Najlepszymi okazali się:

Klasy 4-6

I miejsce - Krzysztof Sowa, 5d

II miejsce  - Wiktoria Kowcun, 6c

III niejsce  - Barbara Stoltmann, 6d

Klasy 7:

I miejsce - Jakb Chajzler, 7c

II miejsce - Kinga Szmelter, 7d

III miejsce - Katarzyna Wołujewicz, 7d

IV miejsce - Zuzanna Krysa, 7d

Ucziowie bedą teraz przygotowywać się do etapu rejonowego, który odbędzie się w lutym w Chojnicach.

Wymagania do etapu rejonowego:


Tekst biblijny (klasy 4-6)
• Rdz 37: Józef i jego bracia (nr 5)
• Rdz 40 – 41: Józef i jego bracia (nr 6)
• Rdz 44,18 – 45,15: Józef i jego bracia (nr 7)
• Mk 3,16-19: Apostołowie (nr 14)
• J 1,35-42: Andrzej i Piotr (nr 15)
• Mk 9,33-37; 10,35-45: Jakub i Jan (nr 16) 

Tekst biblijny (klasy 7)

• Rdz 37: Józef i jego bracia (nr 5)
• Rdz 40 – 41: Józef i jego bracia (nr 6)
• Rdz 44,18 – 45,15: Józef i jego bracia (nr 7)
• Łk 8,19-21: siostra i brat Jezusa (nr 21)
• Mt 6,9-13: Modlitwa Pańska (nr 22)
• Łk 15,11-32: miłosierny ojciec i dwaj bracia (nr 23)
• Mt 18,15-20: upomnienie braterskie (nr 24)

Pobierz teksty biblijne ( klasy 4-6)

Pobierz teksty biblijne (klasy 7)

Poniżej linki do stron z materiałami do pracy, regulaminy konkursu, komentarze oraz propozycje pracy:

http://www.prorok.pl/menu/aktualnosci.php

https://www.facebook.com/dbpelplin

Wymagane umiejętności (klasy 4-6)

Ocenie będą podlegać następujące umiejętności:

• uczeń interpretuje teksty kultury na poziomie dosłownym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
• uczeń wskazuje  główne  postaci  występujące  w  opowiadaniach,  przedstawia  postępowanie  i zachowanie bohaterów,
• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem,
• uczeń umie wskazaćelementy opowiadania, które dotycząmotywu braterstwa,
• uczeń dostrzega w tekście uniwersalne wartości i zasady etyczne związane z budowaniem relacji braterskich,
• uczeń wyciąga z przeczytanego tekstu wnioski dotyczące relacji braterskich,

rozszerzone  o  elementy:
• uczeń analizuje, porównuje, syntetyzuje informacje zawarte w tekście biblijnym,
• uczeń odpowiada na pytania problemowe związane z analizowanymi tekstami biblijnymi,
• uczeń interpretuje teksty biblijne na poziomie przenośnym i symbolicznym. 

Wymagane umiejętności (klasy 7)

Ocenie  będą podlegać następujące umiejętności: 

• uczeń rozumie czytany tekst na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
• uczeń określa motywy postępowania bohaterów,
• uczeń tworzy pytania do tekstu,
• uczeń umieszcza opisywane w tekstach narracyjnych wydarzenia w kontekście  życia bohaterów w nich występujących,
•  uczeń dostrzega  w  tekście  wartości  etyczne,  estetyczne  i  poznawcze  związane  z  budowaniem relacji braterskich,
• uczeń umie budowaćkrótkie formy wypowiedzi,
•  uczeń odpowiada  pełnym  zdaniem  na  pytania  problemowe  dot yczące  problematyki  braterstwa występującej w      analizowanych tekstach,

  rozszerzone  o  elementy:
• uczeń przypisuje czytany utwór do właściwego gatunku literackiego,
 
• uczeń wyjaśnia występujące w tekście związki frazeologiczne (np. syn marnotrawny, miłosierny samarytanin itd.),
• uczeń zauważa różnice między analizowanymi tekstami biblijnym a dziełami sztuki plastycznej nawiązującymi do nich,
•  uczeń dostrzega  znaczenie  analizowanych  motywów  braterstwa  dla  wspólnoty  Kościoła,  życia wiary.


Konkurs plastyczny "Mój ulubiony święty"

W dniach 1-25 października odbył się szkolny konkurs plastyczny „Mój ulubiony święty”, w którym uczestniczyło 98 osób z klas 1-7 oraz II i III gim. Komisja w składzie: p. Stanisław Myszka (przewodniczący), s. Kornela Gonciarz, p. Renata Kozłowska, p. Beata Pintos i p. Robert Kozłowski, dokonała oceny prac i przyznała miejsca w poszczególnych katageriach wiekowych.

W kategorii klas 1-3:

I miejsce – Klaudia Kozłowska, kl. 1c

II miejsce – Sara Piekut, kl. 1a; Zuzanna Birosz, kl. 1c; Hubert Mazur, kl. 3c

III miejsce – Kacper Ciepliński, kl. 1c; Cyprian Ciepliński, kl. 3e

Wyróżnienie – Oliwia Brudnicka, kl. 2b; Nikodem Pękala, kl. 2c; Jagoda Szatlak, kl. 3b


W kategorii klas 4-6:

I miejsce – Martyna Sikorska, kl. 4b

II miejsce – Wiktoria Chałanicz, kl. 4e

Wyróżnienie – Julia Żugaj, kl. 6c


W kategorii klas 7 – II gim.:

I miejsce – Julia Jurkiewicz, kl. 2a

II miejsce – Patrycja Rugała, kl. 2c

Wyróżnienie – Marta Konkel, kl. 2c; Jakub Kołodziejski, kl. 7aWręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 30 października. Zwycięzcom gratulujemy!IX Konkurs Biblijny WT UMK i Dzieła Biblijnego

"Braterstwo w Biblii"
 

Rusza nowy rok szkolnym, a znim kolejna edycja konkursu biblijnego organizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej. Tematem IX edycji konkursu będą teksty biblijne podejmujące tematykę braterstwa. 

Etap szkolny konkursu odbędzie się 7 grudnia:

Klasy 4-6 - godz. 15.30, sala 72 - budynek przy ul. Średniej.

Klasy 7 i gimnazjalne - godz. 13.40, sala 69 - budynek przy ul. Szkolnej.

Zapisy u nauczycieli religii. Zgłaszać się mogą uczniowie klas 4-7.

Teksty biblijne do pobrania dla klas 4-6 - pobierz. Te materiały są podstawowym tekstem do przygotowania na konkurs.

Teksty biblijne do pobrania dla klas 7 - pobierz. Te materiały są podstawowym tekstem do przygotwania na konkurs.

Poniżej  linki z materiałami do pracy, regulaminy konkursu, komentarze oraz propozycje pracy:

http://www.prorok.edu.pl/menu/aktualnosci.php

https://www.facebook.com/dbpelplin

Etap szkolny - zakres materiału - klasy 4-6

a) tekst biblijny
Teksty  biblijne  (w  nawiasie  podany  numer  konspektu, w  którym  dany  tekst  jest  analizowany  i komentowany): 

• Rdz 4,1-6: Kain i Abel (nr 1)
• Rdz 25,19-34: Jakub i Ezaw (nr 2)
• Rdz 27: Jakub i Ezaw (nr 3)
• Rdz 32 – 33: Jakub i Ezaw (nr 4)
• Łk 1,39-56: Maryja i Elżbieta (nr 12)
• J 1,19-34; 3,25-30: Jezus i Jan Chrzciciel (nr 13)
• Łk 10,38-42: Marta i Maria (nr 17)
• J 11,1-44: Łazarz i jego siostry (nr 18)
• Łk 10,25-37: miłosierny Samarytanin (nr 19)

b) Umiejętności

  uczeń interpretuje teksty kultury na poziomie dosłownym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
•  uczeń wskazuje  główne  postaci  występujące  w  opowiadaniach,  przedstawia  postępowanie  i
zachowanie bohaterów,
• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem,
• uczeń umie wskazać elementy opowiadania, które dotyczą motywu braterstwa,
• uczeń dostrzega w tekście uniwersalne wartości i zasady etyczne związane z budowaniem relacji
braterskich,
• uczeń wyciąga z przeczytanego tekstu wnioski dotyczące relacji braterskich.

Etap szkolny - zakres materiału - klasy 7

a) tekst biblijny
Teksty  biblijne  (w  nawiasie  podany  numer  konspektu, w  którym  dany  tekst  jest  analizowany  i komentowany): 

• Rdz 4,1-6: Kain i Abel (nr 1)
• Rdz 25,19-34: Jakub i Ezaw (nr 2)
• Rdz 27: Jakub i Ezaw (nr 3)
• Rdz 32 – 33: Jakub i Ezaw (nr 4)
• Łk 1,39-56: Maryja i Elżbieta (nr 12)
• J 1,19-34; 3,25-30: Jezus i Jan Chrzciciel (nr 13)
• Mk 3,16-19: Apostołowie (nr 14)
• J 1,35-42: Andrzej i Piotr (nr 15)
• Mk 9,33-37; 10,35-45: Jakub i Jan (nr 16)
• Łk 10,38-42: Marta i Maria (nr 17)
• J 11,1-44: Łazarz i jego siostry (nr 18)
• Łk 10,25-37: miłosierny Samarytanin (nr 19)

b) Umiejętności 

• uczeń rozumie czytany tekst na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
• uczeń określa motywy postępowania bohaterów,
• uczeń tworzy pytania do tekstu,
• uczeń umieszcza opisywane w tekstach narracyjnych wydarzenia w kontekście  życia bohaterów
w nich występujących,
•  uczeń dostrzega  w  tekście  wartości  etyczne,  estetyczne  i  poznawcze  związane  z  budowaniem
relacji braterskich,
• uczeń umie budować krótkie formy wypowiedzi,
•  uczeń odpowiada  pełnym  zdaniem  na  pytania  problemowe  dotyczące  problematyki  braterstwa
występującej w analizowanych tekstach. 

Regulamin konkursu - klasy 4-6

Regulamin konkursu - klasy 7


FINAŁ VIII KONKURSU BIBLIJNEGO W PELPLINIE

22 kwietnia 2017r. w Pelplinie odbył się finał VIII Konkursu Biblijnego "Jezus w Ewangelii wg św. Marka".

Uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami testowymi, a nastepnie wygłosić referat przed komisją na temat tajemnicy Jezusa w Ewangelii wg św. Marka. Jakub Chajzlerreprezentujący naszą szkołę zajął II miejsce.

Wszyscy biorący udział w konkursie zwiedzali z przewodnikiem katedrę , ogrody i muzeum diecezjalne.

Jakubowi gratulujemy sukcesu !!!


Ofiacjalna strona miasta Człuchów