Menu:

RELIGIA

KONKURS SZKOLNY "HISTORIA OBRAZU Z JASNEJ GÓRY"

Zapraszamy wszystkich chetnych uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie o obrazie Matki Bożej z Jasnej Góry. Do konkursu należy przeczytać opis stąd.

Konkurs odbędzie się 21 maja o godz. 15.30 w sali 72. Zapisy u katechetów.


Pięć osób w finale Konkursu Biblijnego

27 lutego w Chojnicach odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Braterstwo w Biblii”. Pięć osób z naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu finałowego. Są to:

1. Krzysztof Sowa, 5d

2. Wiktoria Kowcun, 6c

3. Jakub Chajzler, 7c

4. Kinga Szmelter, 7d

5. Katarzyna Wołujewicz, 7d

Etap finałowy zostanie zorganizowany 21 kwietnia w Chojnicach.

Nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursu są: s. Kornela i Robert Kozłowski.

Gratulujemy!


IX Konkurs Biblijny WT UMK i Dzieła Biblijnego

"Braterstwo w Biblii"

7 grudnia odbył sie etap szkolny Konkursu Biblijnego "Braterstwo w Biblii".  Najlepsi uczestnicy zostali wyłonieni po teście sprawdzającym z różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Najlepszymi okazali się:

Klasy 4-6

I miejsce - Krzysztof Sowa, 5d

II miejsce  - Wiktoria Kowcun, 6c

III niejsce  - Barbara Stoltmann, 6d

Klasy 7:

I miejsce - Jakb Chajzler, 7c

II miejsce - Kinga Szmelter, 7d

III miejsce - Katarzyna Wołujewicz, 7d

IV miejsce - Zuzanna Krysa, 7d

Ucziowie bedą teraz przygotowywać się do etapu rejonowego, który odbędzie się w lutym w Chojnicach.

Wymagania do etapu rejonowego:


Tekst biblijny (klasy 4-6)
• Rdz 37: Józef i jego bracia (nr 5)
• Rdz 40 – 41: Józef i jego bracia (nr 6)
• Rdz 44,18 – 45,15: Józef i jego bracia (nr 7)
• Mk 3,16-19: Apostołowie (nr 14)
• J 1,35-42: Andrzej i Piotr (nr 15)
• Mk 9,33-37; 10,35-45: Jakub i Jan (nr 16) 

Tekst biblijny (klasy 7)

• Rdz 37: Józef i jego bracia (nr 5)
• Rdz 40 – 41: Józef i jego bracia (nr 6)
• Rdz 44,18 – 45,15: Józef i jego bracia (nr 7)
• Łk 8,19-21: siostra i brat Jezusa (nr 21)
• Mt 6,9-13: Modlitwa Pańska (nr 22)
• Łk 15,11-32: miłosierny ojciec i dwaj bracia (nr 23)
• Mt 18,15-20: upomnienie braterskie (nr 24)

Pobierz teksty biblijne ( klasy 4-6)

Pobierz teksty biblijne (klasy 7)

Poniżej linki do stron z materiałami do pracy, regulaminy konkursu, komentarze oraz propozycje pracy:

http://www.prorok.pl/menu/aktualnosci.php

https://www.facebook.com/dbpelplin

Wymagane umiejętności (klasy 4-6)

Ocenie będą podlegać następujące umiejętności:

• uczeń interpretuje teksty kultury na poziomie dosłownym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
• uczeń wskazuje  główne  postaci  występujące  w  opowiadaniach,  przedstawia  postępowanie  i zachowanie bohaterów,
• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem,
• uczeń umie wskazaćelementy opowiadania, które dotycząmotywu braterstwa,
• uczeń dostrzega w tekście uniwersalne wartości i zasady etyczne związane z budowaniem relacji braterskich,
• uczeń wyciąga z przeczytanego tekstu wnioski dotyczące relacji braterskich,

rozszerzone  o  elementy:
• uczeń analizuje, porównuje, syntetyzuje informacje zawarte w tekście biblijnym,
• uczeń odpowiada na pytania problemowe związane z analizowanymi tekstami biblijnymi,
• uczeń interpretuje teksty biblijne na poziomie przenośnym i symbolicznym. 

Wymagane umiejętności (klasy 7)

Ocenie  będą podlegać następujące umiejętności: 

• uczeń rozumie czytany tekst na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
• uczeń określa motywy postępowania bohaterów,
• uczeń tworzy pytania do tekstu,
• uczeń umieszcza opisywane w tekstach narracyjnych wydarzenia w kontekście  życia bohaterów w nich występujących,
•  uczeń dostrzega  w  tekście  wartości  etyczne,  estetyczne  i  poznawcze  związane  z  budowaniem relacji braterskich,
• uczeń umie budowaćkrótkie formy wypowiedzi,
•  uczeń odpowiada  pełnym  zdaniem  na  pytania  problemowe  dot yczące  problematyki  braterstwa występującej w      analizowanych tekstach,

  rozszerzone  o  elementy:
• uczeń przypisuje czytany utwór do właściwego gatunku literackiego,
 
• uczeń wyjaśnia występujące w tekście związki frazeologiczne (np. syn marnotrawny, miłosierny samarytanin itd.),
• uczeń zauważa różnice między analizowanymi tekstami biblijnym a dziełami sztuki plastycznej nawiązującymi do nich,
•  uczeń dostrzega  znaczenie  analizowanych  motywów  braterstwa  dla  wspólnoty  Kościoła,  życia wiary.


Konkurs plastyczny "Mój ulubiony święty"

W dniach 1-25 października odbył się szkolny konkurs plastyczny „Mój ulubiony święty”, w którym uczestniczyło 98 osób z klas 1-7 oraz II i III gim. Komisja w składzie: p. Stanisław Myszka (przewodniczący), s. Kornela Gonciarz, p. Renata Kozłowska, p. Beata Pintos i p. Robert Kozłowski, dokonała oceny prac i przyznała miejsca w poszczególnych katageriach wiekowych.

W kategorii klas 1-3:

I miejsce – Klaudia Kozłowska, kl. 1c

II miejsce – Sara Piekut, kl. 1a; Zuzanna Birosz, kl. 1c; Hubert Mazur, kl. 3c

III miejsce – Kacper Ciepliński, kl. 1c; Cyprian Ciepliński, kl. 3e

Wyróżnienie – Oliwia Brudnicka, kl. 2b; Nikodem Pękala, kl. 2c; Jagoda Szatlak, kl. 3b


W kategorii klas 4-6:

I miejsce – Martyna Sikorska, kl. 4b

II miejsce – Wiktoria Chałanicz, kl. 4e

Wyróżnienie – Julia Żugaj, kl. 6c


W kategorii klas 7 – II gim.:

I miejsce – Julia Jurkiewicz, kl. 2a

II miejsce – Patrycja Rugała, kl. 2c

Wyróżnienie – Marta Konkel, kl. 2c; Jakub Kołodziejski, kl. 7aWręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 30 października. Zwycięzcom gratulujemy!IX Konkurs Biblijny WT UMK i Dzieła Biblijnego

"Braterstwo w Biblii"
 

Rusza nowy rok szkolnym, a znim kolejna edycja konkursu biblijnego organizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej. Tematem IX edycji konkursu będą teksty biblijne podejmujące tematykę braterstwa. 

Etap szkolny konkursu odbędzie się 7 grudnia:

Klasy 4-6 - godz. 15.30, sala 72 - budynek przy ul. Średniej.

Klasy 7 i gimnazjalne - godz. 13.40, sala 69 - budynek przy ul. Szkolnej.

Zapisy u nauczycieli religii. Zgłaszać się mogą uczniowie klas 4-7.

Teksty biblijne do pobrania dla klas 4-6 - pobierz. Te materiały są podstawowym tekstem do przygotowania na konkurs.

Teksty biblijne do pobrania dla klas 7 - pobierz. Te materiały są podstawowym tekstem do przygotwania na konkurs.

Poniżej  linki z materiałami do pracy, regulaminy konkursu, komentarze oraz propozycje pracy:

http://www.prorok.edu.pl/menu/aktualnosci.php

https://www.facebook.com/dbpelplin

Etap szkolny - zakres materiału - klasy 4-6

a) tekst biblijny
Teksty  biblijne  (w  nawiasie  podany  numer  konspektu, w  którym  dany  tekst  jest  analizowany  i komentowany): 

• Rdz 4,1-6: Kain i Abel (nr 1)
• Rdz 25,19-34: Jakub i Ezaw (nr 2)
• Rdz 27: Jakub i Ezaw (nr 3)
• Rdz 32 – 33: Jakub i Ezaw (nr 4)
• Łk 1,39-56: Maryja i Elżbieta (nr 12)
• J 1,19-34; 3,25-30: Jezus i Jan Chrzciciel (nr 13)
• Łk 10,38-42: Marta i Maria (nr 17)
• J 11,1-44: Łazarz i jego siostry (nr 18)
• Łk 10,25-37: miłosierny Samarytanin (nr 19)

b) Umiejętności

  uczeń interpretuje teksty kultury na poziomie dosłownym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
•  uczeń wskazuje  główne  postaci  występujące  w  opowiadaniach,  przedstawia  postępowanie  i
zachowanie bohaterów,
• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem,
• uczeń umie wskazać elementy opowiadania, które dotyczą motywu braterstwa,
• uczeń dostrzega w tekście uniwersalne wartości i zasady etyczne związane z budowaniem relacji
braterskich,
• uczeń wyciąga z przeczytanego tekstu wnioski dotyczące relacji braterskich.

Etap szkolny - zakres materiału - klasy 7

a) tekst biblijny
Teksty  biblijne  (w  nawiasie  podany  numer  konspektu, w  którym  dany  tekst  jest  analizowany  i komentowany): 

• Rdz 4,1-6: Kain i Abel (nr 1)
• Rdz 25,19-34: Jakub i Ezaw (nr 2)
• Rdz 27: Jakub i Ezaw (nr 3)
• Rdz 32 – 33: Jakub i Ezaw (nr 4)
• Łk 1,39-56: Maryja i Elżbieta (nr 12)
• J 1,19-34; 3,25-30: Jezus i Jan Chrzciciel (nr 13)
• Mk 3,16-19: Apostołowie (nr 14)
• J 1,35-42: Andrzej i Piotr (nr 15)
• Mk 9,33-37; 10,35-45: Jakub i Jan (nr 16)
• Łk 10,38-42: Marta i Maria (nr 17)
• J 11,1-44: Łazarz i jego siostry (nr 18)
• Łk 10,25-37: miłosierny Samarytanin (nr 19)

b) Umiejętności 

• uczeń rozumie czytany tekst na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w tekście, porządkuje je w kolejności chronologicznej,
• uczeń określa motywy postępowania bohaterów,
• uczeń tworzy pytania do tekstu,
• uczeń umieszcza opisywane w tekstach narracyjnych wydarzenia w kontekście  życia bohaterów
w nich występujących,
•  uczeń dostrzega  w  tekście  wartości  etyczne,  estetyczne  i  poznawcze  związane  z  budowaniem
relacji braterskich,
• uczeń umie budować krótkie formy wypowiedzi,
•  uczeń odpowiada  pełnym  zdaniem  na  pytania  problemowe  dotyczące  problematyki  braterstwa
występującej w analizowanych tekstach. 

Regulamin konkursu - klasy 4-6

Regulamin konkursu - klasy 7


FINAŁ VIII KONKURSU BIBLIJNEGO W PELPLINIE

22 kwietnia 2017r. w Pelplinie odbył się finał VIII Konkursu Biblijnego "Jezus w Ewangelii wg św. Marka".

Uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami testowymi, a nastepnie wygłosić referat przed komisją na temat tajemnicy Jezusa w Ewangelii wg św. Marka. Jakub Chajzlerreprezentujący naszą szkołę zajął II miejsce.

Wszyscy biorący udział w konkursie zwiedzali z przewodnikiem katedrę , ogrody i muzeum diecezjalne.

Jakubowi gratulujemy sukcesu !!!


Ofiacjalna strona miasta Człuchów