radarodzicow

Idź do spisu treści

Menu główne

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
przewodnicząca – Gabriela Wrona
wiceprzewodnicząca – Monika Targas
skarbnik – Anna Gwiazda
sekretarz – Anna Gradek
zastępca sekretarza – Izabela Peplińska-Kiedrowicz

Członkowie Rady Rodziców:
-     Justyna Gołębiewska
-     Sylwia Jażdżewska
-     Katarzyna Klechowska
-     Anna Kloskowska
-     Renata Kuć
-     Magdalena Kurzelewska
-     Iwona Lewińska
-     Joanna Mińkowska
-     Katarzyna Nowak
-    Magdalena Ratkowiak
-    Marcin Skrzypczak
-    Justyna Smolak
-    Milena Szczepańska
-    Izabela Szukaj

Komisja rewizyjna:
-    przewodnicząca – Sylwia Jażdżewska
-    wiceprzewodnicząca – Iwona Lewińska
-    członek –  Renata Kuć

 Regulamin Rady Rodziców >>>>
 Uchwały Rady Rodziców >>>>

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego