Człuchów z ekologią za pan brat (2011)


Idź do treści

O projekcie

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego, na obszarze miasta do 25 tysięcy mieszkańców. Grupę docelową stanowi 111 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w tym 58 uczennic i 53 uczniów. Grupa została oszacowana na podstawie wypełnionych zgłoszeń przez uczniów uwzględniających ich zainteresowania oraz rozmów z wychowawcami i rodzicami. Projekt stanowi oddolną inicjatywę uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, którzy zgłosili potrzebę organizacji warsztatów ekologicznych.

Projekt stanowi oddolną inicjatywę uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, którzy zgłosili potrzebę organizacji warsztatów ekologicznych. Ponadto projektem zostaną objęcie rodzice uczniów oraz mieszkańcy Człuchowa, którzy wezmą udział w happeningu na Rynku w Człuchowie.
Liczba objętych wsparciem:
- 1 warsztat ekologiczno-przyrodniczy dla klas I – 12 osób ( 6 K, 6 M)
- 1 warsztat ekologiczno-przyrodniczy dla klas II – 12 osób ( 6 K, 6 M)
- 1 warsztat ekologiczno-przyrodniczy dla klas III– 12 osób ( 6 K, 6 M)
- 1 warsztat ekologiczno-przyrodniczy dla klas IV- VI – 15 osób (8 K, 7M)
- 1 warsztat ekologiczno-muzyczny dla klas IV-VI – 15 osób (10K, 5M)
- 1 warsztat ekologiczno-teatralny dla klas IV-VI – 15 osób (8K, 7M)
- 1 warsztat ekologiczno-fotograficzny dla klas IV-VI – 15 osób (7K, 8M)
- 1 warsztat ekologiczno-plastyczny dla klas IV-VI – 15 osób (7K, 8M)

recykling

- 1 warsztat ekologiczno-przyrodniczy dla klas IV- VI – 15 osób (8 K, 7M)
- 1 warsztat ekologiczno-muzyczny dla klas IV-VI – 15 osób (10K, 5M)
- 1 warsztat ekologiczno-teatralny dla klas IV-VI – 15 osób (8K, 7M)
- 1 warsztat ekologiczno-fotograficzny dla klas IV-VI – 15 osób (7K, 8M)
- 1 warsztat ekologiczno-plastyczny dla klas IV-VI – 15 osób (7K, 8M)
Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2011 i będzie trwać do 31 marca 2011.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego