Człuchów z ekologią za pan brat (2011)


Idź do treści

Gmina Miejska Człuchów i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi rozpoczynają realizację projektu
pt. "Człuchów z ekologią za pan brat!".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach Projektu uczniowie, uczennice i ich rodzice zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: ekologii, ochrony środowiska, zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz przyrody.

Proponujemy:

- warsztaty ekologiczno - przyrodnicze dla klas I, II i III
- warsztaty ekologiczno - muzyczne dla klas IV-VI
- warsztaty ekologiczno - plastyczne dla klas IV - VI
- warsztaty ekologiczno - teatralne dla klas IV-VI
- warsztaty ekologiczno - fotograficzne dla klas IV-VI

Oferujemy także wycieczki edukacyjne i konkursy dla rodziców. W ramach projektu odbędzie się happening na Rynku dla wszystkich mieszkańców oraz przedstawienie w Miejskim Domu Kultury. Wszystkie warsztaty i działania w Projekcie są bezpłatne

Wszelkie informacje uzyskać można w Biurze Projektu ul. Średnia 4a tel. 59 83 425 66, na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 www.sp1.czluchow.net.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, tel. 059 83 42 291.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego