Czy WIESZ, ŻE ...

» Zaledwie 3% światowych zasobów              wodnych stanowi woda słodka. Prawie      w całości uwięziona w lodowcach,                czapach lodowych lub głęboko pod              ziemią.

» Całkowita ilość wody słodkiej na kuli             ziemskiej: 0,5 mln km3


Copyright © Robert Kozłowski, Designed by Alpha Studio