Czy WIESZ, ŻE ...

» Lasy zajmują w Polsce prawie 9 mln ha -    28,3% powierzchni kraju, z czego lasy          publiczne 82,8%, a lasy prywatne 17,2%.      Wśród lasów publicznych największą          powierzchnię zajmują Lasy Państwowe -    78,4% i parki narodowe - ok. 2%                      wszystkich lasów.

» Najstarsze drzewo w Polsce ma 1266        lat. Jest nim cis pospolity. Rośnie                  w Henrykowie Lubańskim na Dolnym          Śląsku.


Copyright © Robert Kozłowski, Designed by Alpha Studio