Czy WIESZ, ŻE ...

» Aby wyprodukować 1 tonę papieru              trzeba ściąć średnio 17 drzew.

» Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran         powoduje, że w ciągu doby wycieka             około 36 litrów wody. Nieszczelna                 spłuczka w WC powoduje wyciek                 w ciągu dnia około 720 litrów wody,             a  rocznie - 260 m sześciennych wody.


Copyright © Robert Kozłowski, Designed by Alpha Studio